Garantie

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen.
Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht. Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor goederen, zich bevindende buiten Nederland, houdt ons slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

Terug naar overzicht